Forskning

Når antistoffene vender seg mot deg

Eystein Husebye har bidratt til forskning som internasjonalt beskrives som et «stort gjennombrudd». Kan nyoppdagede «auto-antistoffer» være en del av forklaringen på hvorfor noen dør av covid-19?