Forskning

Tallenes utydelige tale

Tolkningen av aktuelle Alzheimer-studier er vanskelig, og har enorme konsekvenser.