Forskning

– Eggfrysing er en individualisert løsning på noe som muligens er et samfunnsproblem

Kristin Engh Førde har forsket på norske kvinner som vurderer å fryse ned eggene sine.