Forskning

MDG, AP og SP åpner for sterkere skjevfordeling av vaksiner

Sterkere skjevfordeling av vaksiner vil redde liv, hindre alvorlig sykdom og åpne samfunnet raskere, ifølge ekspertgruppe. Men FHI avventer og rikspolitikerne har vegret seg for å ta standpunkt – helt til nå.