Forskning

Det vanskeligste problemet

Hvordan oppstår bevissthet i oss? Et nytt samarbeidsprosjekt vil forsøke å finne svar gjennom vitenskapelige dueller.