Forskning

Hemmelige valg kan svekke demokratiet

Selv tilsynelatende demokratiske reformer, som innføring av hemmelig valg, kan bli et redskap i de mektiges hender.

Brasil

Kun for abonnenter