Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Forskning

Klimakrisen: Man skulle jo helst tatt feil

Drømmen om at klimakrisen overdrives av feilaktig forskning, brister: Tidligere tiders modelleringer viser seg å stemme ganske godt.

Klimaforandringer

Kun for abonnenter