Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Forskning

Et hjem for deg, en pengeku for noen andre

Nærstudier av hvordan et stort finansselskap har tjent penger på privatboliger, viser hvordan en boligkrise ikke bare er et nasjonalt anliggende.

Blackstone

Kun for abonnenter