Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Forskning

Hva truer akademikernes ytringsfrihet?

Ny episode i Morgenbladets forskningspodkast.

Kjersti Thorbjørnsrud

Er akademikernes ytringsfrihet truet? Av hva, i så fall? Ida Pallin Bostadløkken tok turen til Institutt for samfunnsforskning for å høre hva medieviter og forsker Kjersti Thorbjørnsrud og lederen for Akademiet for yngre forskere, Ingrid Lossius Falkum, mener om dette.