Forskning

Det skal mer enn et virus til for å drepe en by

Under pandemien har folk flyttet fra byene, både i Norge og rundt om i verden. Lite tyder på at skaden blir permanent.