Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Forskning

Nakstad i kunnskapskrigen

Espen Nakstad og FHI leste de samme studiene, men kom til motsatt konklusjon i et av pandemiens største stridsspørsmål.

n

Kun for abonnenter