Forskning

Hvem er det troverdige voldtektsofferet i dagens rettsystem?

Solveig Laugerud

Hva skal til for å bli trodd som offer i en voldtektssak i rettsalen i dag? Ida Pallin Bostadløkken har intervjuet rettssosiolog og forsker ved UiO, Solveig Laugerud, som har intervjuet 24 kvinner om hvordan de opplever beviskravene.

Mer fra Forskning