Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Forskning

Hva finner biologen når hun leser Hurdalsplattformen?

Morgenbladets forskningspodkast.

Hurdalsplattformen

Det bygges over en lav sko her til lands. Nye veier, nye hytter, nye datasentre. Morgenbladet har i en rekke saker dekket hvordan plan- og bygningsloven brytes, eller rett ut ikke forstås, i mange av landets kommuner. Skogsnipa fordrives til fordel for en bredere og raskere E6 og strandsonene krymper. Og naturtapet øker i takt med utbyggingen. Nå har vi fått ny regjering og dermed ny regjeringsplattform: Hurdalsplattformen. En av dem som har flere kritiske kommentarer til naturens plass i plattformen, er professor i biologi ved Universitetet i Bergen, Vigdis Vandvik. Ida Pallin Bostadløkken slo på tråden til biologen for å høre med henne hva hun fant i sin lesning av styringsdokumentet.