Forskning

Selv tilsynelatende objektiv informasjon kan være høyst villedende

Lyset som sendes mot stjernene, kan avsløre autoritære løgner.