Forskning

Kompetent nok til å undertrykke?

Ny diktaturforskning viser at ansatte i det hemmelige politiet gjennomgående har lavere kompetanse enn andre sammenlignbare statsansatte.