Forskning

Hvordan ble transmedisinen til?

Morgenbladets forskningspodkast.

.

Vi har snakket om trans i minst hundre år nå. Likevel blir fenomenet og kravet om rettigheter og behandling fremstilt som noe nytt. Lege og stipendiat i medisinsk historie Ketil Slagstad har nylig skrevet doktorgrad om transpersoners medisinske reise fra etterkrigstiden og frem til i dag, og kan blant annet fortelle oss at det å bli tatt på alvor i medisinen og psykiatrien ikke nødvendigvis er et gode for en minoritet som bryter med normene i et samfunn.

Mer fra Forskning