Forskning

For mye grunnforskning og for lite innovasjon?

Morgenbladets forskningspodkast

.

Det blåser hardt rundt forskningsrådet og mange politikere. Forskere og politikere kappes om å mene noe om hvordan Norges forskningsmiljøer skal sikres, og definere hva som er verdifull forskning. Professor i vitenskapsstudier Roger Strand kritiserer rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen for å være for opptatt av å beskytte grunnforskningen, all den tid samfunnet og naturen behøver forskning vi kan bruke til å løse de akutte problemene vi står ovenfor. Morgenbladet har snakket med begge.


Mer fra Forskning