Forskning

Språkfilosofisk analyse av Orderud-rettssaken

Morgenbladets forskningspodkast.

.

Line Norman Hjorth har gjort en språkfilosofisk analyse av Orderud-rettssaken. Hva fant hun? Og bør det være mer språkfilosofi i dommeres vurderinger?

Mer fra Forskning