Forskning

Kan vi kvele inflasjonen med makspriser?

Samlet sett tyder forskningen på at priskontroll er et lite treffsikkert virkemiddel for å redusere inflasjon og sikre kjøpekraft.