Forskning

Hvem snakker når du har influensa og «lytter til kroppen»?

Cellene orkestrerer hele sykdomsbildet.