Forskning

Kraftkabelutbygging gir en samfunnsøkonomisk og miljømessig gevinst

Både norske strømkunder og samfunnsøkonomer vil ha interesse av en ny studie av en kraftkabelutbygging i Chile.