Forskning

– Vi seier ikkje at Noreg har lansert rasistiske haldningar

Forskingsprosjektet om korleis Noreg gjorde verda kvitare, har vekt reaksjonar.