Forskning

Tar til orde for å tilintetgjøre familien som konsept

Kjernefamilien er en undertrykkende institusjon, ifølge en av fjorårets mest kontroversielle bøker.