Forskning

Aktiv næringspolitikk kan virke, men til hvilken pris?

Diskusjonen om næringspolitikk blir fort teoretisk fordi vi mangler gode empiriske studier på effekten av politikken. En ny studie fra Oxford gir imidlertid nye innsikter.