Forskning

Grensegjerder er dårlig nytt for naturen

Dyr er tilpasningsdyktige - frem til et visst punkt. Politiske kriser kan forsterke naturkrisen.