Forskning

Drømmen om en ny angelsaksisk republikk preget tenkere på 1800-tallet

Fremveksten av et nytt angelsaksisk herskernarrativ, hvor Storbritannias angst for sin egen undergang blandet seg med håpet om den hvite rases fornyelse i nybyggerkoloniene, var knyttet til datidens teknologiske nyvinninger.