Forskning

Bruken av sanksjoner er tidoblet, men fungerer de?

Det har vært en fenomenal økning i antall økonomiske sanksjoner, men effekten av dem er tvilsom.