Forskning

Aktivist på de små språkenes vegne

– Aktivismen min er faglig fundert, sier førsteamanuensis Haley De Korne. – Norge og Sápmi har hatt imponerende språkaktivister gjennom tidene, men det er et godt stykke å gå før alle opplever at flerspråklighet er en ressurs.