Forskning

Kvinner kommer systematisk skjevt ut når arven skal fordeles

Tilsynelatende nøytral juss tilrettelegger for arveoppgjør som er til mennenes favør.