Forskning

Ny forskning på migrene og «hjernetåke»

Å tenke før et migreneanfall setter inn kan føles som «å vasse i et basseng med vann til livet».