Forskning

Demokratisering fører ikke alltid til mindre ulikhet i samfunnet

Men ny forskning peker på når folkestyret faktisk kan utjevne.