Forskning

Undersøkte 33 000 forskningsartikler: Slik stopper vi naturkrisen

Verdens land trapper opp innsatsen for å stoppe naturkrisen. Men virker tiltakene etter hensikten? En ny, omfattende analyse gir noen svar.