Forskning

Ny studie: Verdens energibehov kan dekkes uten nye olje- og gassfelt

– Norske politikere må ta et valg, sier førsteforfatter Fergus Green.