Forskning

Hva skal til for at folk vil ta penger fra de rike?

Følelser som beundring og misunnelse avgjør om vi er for eller imot å skattlegge de rike.