Kommentar

Dei limerickane som Jon Herwig Carlsen laga, var dei så bra, spør Gudmund Skjeldal.