Kommentar

Macron gjør alle europeere en tjeneste ved å pleie et nært forhold til Trump, skriver Tove Gravdal.