Kommentar

Plutselig ble transkampen for folk flest, skriver Maria Berg Reinertsen.