Kommentar

Hierarki er enkelt, demokrati er vanskelig, skriver Marit K. Slotnæs