Kommentar

Abort er ikke progressivt i seg selv, skriver Marit K. Slotnæs.