Kommentar

Demokratiet er blitt avhengig av et opplyst enevelde, skriver Sigve Indregard.