Kommentar

Du er selv skyld i klasseskillene, skriver Markus Slettholm.