Kommentar

Netthat er ekstra farlig fordi det er så lønnsomt, skriver Lena Lindgren.