Kommentar

Vi må alle øve på å snakke saklig om verdier, skriver Marit K. Slotnæs.

Kun for abonnenter