Kommentar

Ett enkelt atomkraftverk kan erstatte alle de planlagte vindmøllene i Norge, skriver Sten Inge Jørgensen.

Grønn Ungdom håper at moderpartiet vedtar en kjernekraftvennlig uttalelse på landsmøtet til helgen.

Alvoret i klimakrisen brer seg i yngre generasjoner. Omtrent samtidig som svenske Greta Thunberg begynte sin skolestreik i fjor høst, vedtok landsmøtet til norske Grønn Ungdom fire nye standpunkter om kjernekraft. Her het det at:

  • Norge bør styrke forskningen på thoriumkraft.
  • Norge bør delta i internasjonalt forskningssamarbeid på kjernekraft.
  • Det er viktigere å fase ut olje, kull og gass enn å legge ned kjernekraftverk.
  • Kjernekraft må ikke gå på bekostning av fornybart i budsjettprioriteringer.

Den observante leser vil se at miljøungdommen strengt tatt ikke anbefaler Norge å bygge kjernekraftverk, men de sender et klart signal om at denne energikilden ikke lenger bør være så tabubelagt som den har vært.

Dette er et kjærkomment utspill, av flere årsaker. Først og fremst fordi det er helt riktig at den utslippsfrie kjernekraften er langt mer klimavennlig enn de fleste andre energikilder. Men det er også på høy tid at det tas et oppgjør med kjernekraftens overdrevent dårlige rykte. Fukushima og Tsjernobyl kan sammenlignes med flykrasj – svært spektakulære og dramatiske, men det er fortsatt langt tryggere å fly enn å kjøre bil. Selv om man holder klimakrisen utenfor regnestykket, er det ufattelig mange flere mennesker som dør på grunn av verdens forbruk av olje, gass og kull, enn de som ville dødd dersom alvorlige kjernekraftulykker skulle skje på årlig basis.

Den økende motstanden mot vindmøller på land, hører med i dette bildet. Blant de mange tvilsomme argumentene som nå sirkulerer, er det i hvert fall noe substans i at det kan være en trussel mot artsmangfoldet. Et kjernekraftverk på størrelse med det svenskene har i Ringhals sør for Göteborg, vil ha langt større kapasitet enn alle vindmølleparkene som nå planlegges i Norge. Med sine 27 TWh kan det, ifølge Statnetts beregninger, erstatte all den fossile energien vi i dag bruker som kan erstattes med strøm.

Hvordan Miljøpartiet De grønne vil møte utfordringen fra de unge, er ikke godt å si. En relativt bred strømning i miljøbevegelsen er nærmest vaksinert mot kjernekraft. Likevel er det strengt tatt rimelig ukontroversielt å tilslutte seg de fire punktene. Et virkelig kursskifte kommer først den dagen miljøvernerne aktivt tar til orde for bygging av nye kjernekraftverk.

Mer fra Kommentar