Kommentar

Det kan gå tiår før stortingsvedtak blir gjennomført. Det er en kilde til politikerforakt, skriver Aslak Bonde.

Kun for abonnenter