Kommentar

Aps brede allianser internt var en styrke, men er nå blitt en svakhet, skriver Aslak Bonde.

Kun for abonnenter