Kommentar

Kontantstøtte til bedriftene er nødvendig, men også urettferdig og konserverende, skriver Aslak Bonde.

Kun for abonnenter