Kommentar

Sentralbanksjefen forsvarer en kapitalisme selv kapitalister har mistet troen på, skriver Maria Berg Reinertsen.