Kommentar

Samfunnet har latt mange av de gamle møte døden alene, skriver Aslak Bonde, som selv mistet moren til covid-19