Kommentar

Regjeringen en mangler visjon for Norge etter krisen, skriver Maria Berg Reinertsen.